YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZCAN (Merkez Müdürü)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 
Doç.Dr. Derya KAYLI (Merkez Müdür Yardımcısı)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi

 Prof. Dr. M. Emin LİMONCU
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Hafize Seda VATANSEVER
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
 Dr. Öğr. Üyesi Özden DEDELİ ÇAYDAM

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik