NOREM


Merkez bünyesinde Nörodejeneratif hastalıklar ve rejeneratif tıp birimi (NOREM) çalışma grubunun oluşturulması ve Prof. Dr. H. Seda VATANSEVER’in bu birimden sorumlu öğretim üyesi olarak görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

NOREM Biriminde görevlendirilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Elemanları:

• Prof. Dr. Deniz SELÇUKİ, Nöroloji AD
• Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZCAN, Aile Hekimliği AD
• Prof. Dr. Hikmet YILMAZ Nöroloji AD
• Prof. Dr. Hatice MAVİOĞLU Nöroloji AD
• Doç. Dr. Ayşın KISABAY AK Nöroloji AD
• Uzm. Dr. Melike BATUM Nöroloji AD
• Prof. Dr. Ahmet Şükrü UMUR Nöroşirurji AD
• Doç. Dr. Yusuf Kurtuluş DURANSOY Nöroşirurji AD
• Prof. Dr. H. Seda VATANSEVER Histoloji ve Embriyoloji AD
• Prof. Dr. M. Kemal ÖZBİLGİN Histoloji ve Embriyoloji AD
• Doç. Dr. Elgin TÜRKÖZ ULUER Histoloji ve Embriyoloji AD
• Araş. Gör. Hilal KABADAYI Histoloji ve Embriyoloji AD

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik